MENU

Kini lebih mudah..!

Anda boleh membuat bayaran Permohonan Pelan Pemajuan OSC secara dalam talian Melalui portal e-khidmat atau Mobile e-khidmat

http://johor.ekhidmat.my/ekhidmat/