MENU

MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN KOMITED DALAM PEMBERIAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN SECARA CEKAP DAN BERKESAN BERTERASKAN SISTEM PENGURUSAN BERKUALITI BAGI MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN

“Semua perkhidmatan Majlis Perbandaran Pontian adalah berteraskan kualiti dan setiap Jabatan/ Bahagian/ Unit adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang cekap, mesra dan sistematik, selaras dengan kepentingan awam bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan”.