MENU

FUNGSI UTAMA

 

UNIT PENTADBIRAN

 1. Menerima dan merekod dan memberi maklumbalas aduan awam.
 2. Menerima, merekod dan memberi maklumbalas surat.
 3. Menjalankan kawalan pengeluaran buku kompaun.
 4. Merekod, menyimpan dan menanda barang-barang rampasan.
 5. Menyediakan data pengeluaran dan bayaran kompaun.
 6. Menyediakan , menghantar dan merekod notis-notis yang dikeluarkan.

 

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

 1. Menguatkuasakan peruntukkan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Majlis Daerah Pontian.
 2. Memastikan segala tindakan dan prosedur penguatkuasaan yang dijalankan selari dengan peruntukkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang digunapakai.
 3. Menjalankan siasatan,pemeriksaan ke atas premis perniagaan, kediaman dan juga tempat-tempat awam berhubung dengan aduan awam, rondaan rutin terhadap pematuhan undang-undang Majlis Daerah Pontian.
 4. Menjalankan kawalan, rondaan dan siasatan serta pencegahan daripada berlakunya perlanggaran undang-undang oleh orang awam.
 5. Menjalankan tindakan mengalih dan memindahkan halangan di tempat awam.
 6. Menjalankan pemeriksaan premis berhubung dengan perniagaan, perindustrian, tred, pasar dan juga penjaja.
 7. Menjalankan rondaan dan penguatkuasaan terhadap halangan dan kacauganggu di tempat-tempat awam.
 8. Menjalankan tindakan kawalan keselamatan semasa kutipan bayaran dibuat dan simpanan wang ke bank oleh Jabatan Kewangan.
 9. Menjalankan siasatan dan tindakan apabila terdapatnya aduan-aduan awam.
 10. Membantu Bahagian Pembangunan menjalankan siasatan awal terhadap pembinaan bangunan dan aktiviti kerja tanah tanpa kelulusan Majlis Daerah Pontian.
 11. Menjalankan tindakan membuka pemasangan banting/banner/poster  iklan tanpa kebenaran Majlis Daerah Pontian.
 12. Menjalankan tindakan menghantar notis/makluman kepada peniaga.