MENU

FUNGSI JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  1. Menyelaras, Merancang dan melaksanakan aktiviti kemasyrakatan dan pelancongan dengan kerjasama antara Jawatankuasa Penduduk (JKP), Agensi Kerajaan, Pihak Swasta dan Pihak Berkuasa Tempatan.
  2. Menyelaras Program Pembasmian Kemiskinan bandar (PPKB) dan memastikan bantuan dilaksanakan sepenuhnya setelah mendapat kelulusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
  3. Menyelaras dan melaksanakan Sesi Town Hall bagi menggalakkan libat urus di kalangan Komuniti dengan hasrat Pihak Berkuasa Tempatan mendengar suara Rakyat
  4. Menyelaras dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001.2015 di Majlis Perbandaran Pontian.