MENU

 

KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JAN 2023 HINGGA JUN 2023
MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD

Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh 3 minggu selepas bermulanya setiap penggal.

31,616 100 - - 31,616

Memproses setiap bil-bil tuntutan dengan cekap, cepat dan adil dalam tempoh 14 hari dengan syarat semua dokumen adalah lengkap seperti yang dikehendaki. Sebarang kelewatan dan kesulitan dalam perkhidmatan, kami akan maklumkan dengan sebab- sebab yang munasabah serta berjanji akan menyelesaikan dengan kadar yang segera.

379 100 - - 379