MENU

Misi

"Merancang, mengurus, mengawalselia dan menyampaikan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat"

Visi

"Menjadikan Pontian bandar yang maju, dinamik dan progresif menjelang tahun 2025"