MENU

Penafian

Pihak Majlis Daerah Pontianru tidak bertanggungjawab diatas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami semasa melayari laman web ini.

Tujuan MDP menyediakan pautan luar daripada laman web MDP adalah untuk memberi maklumat tambahan yang berguna  dan yang menarik, selaras dengan tujuan asal laman web MDP

MDP tidak boleh mengesahkan ketepatan maklumat dalam laman yang dipautkan.

Pautan ke laman luar tidak boleh dianggapkan sebagai sokongan dari pihak kami atau mana-mana kakitangan kami  kepada maklumat dan produk yang dipaparkan di laman tersebut.

Anda akan tertakluk kepada dasar privasi dan keselamatan laman web luaran apabila mengikuti pautan tersebut.