MENU

Terma & Menentukan

Di bawah ialah syarat-syarat penggunaan laman web dan betul dan tugas anda apabila menggunakan dan / oruse menservis di laman web ini.

Jika anda mengakses laman web ini, ia pengakuan dan perjanjian yang anda mengikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, membentuk satu perjanjian antara anda sebagai pelanggan , dan kami, untuk akses dan / atau penggunaan laman web ini.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu bahawa anda menerima atau mengakses melalui laman web ini. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dipertimbangkan kerana ini penerimaan keperluan.

Had tanggungjawab

Anda memahami dengan jelas dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab di mana-mana bentuk kehilangan, secara terus atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, model atau contoh , termasuk tetapi tidak terhad untuk kehilangan keuntungan membentuk kehilangan, kepercayaan atau kehilangan tidak ketara yang lain dijangka:

(1) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;

(2) kos pemerolehan produk dan perkhidmatan ganti berikutan membeli apa-apa hasil, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej diterima atau transaksi dibuat melalui atau dari laman web ini;

(3) mengakses perubahan dalaman atau tidak sah penyampaian atau data anda;

(4) tindakan kenyataan atau pihak ketiga di laman web ini; atau

(5) perkara lain berkaitan dengan laman web ini.

Kami boleh menyediakan hubungan kepada lainnya laman web. Laman web berkata dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu , kami tidak mempunyai mengekang tapak dan sumber. Anda mengaku dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab di tapak dan sumber luar dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab di apa-apa kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di tapak dan sumber. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara terus atau tidak langsung, ke arah sebarang kerosakan atau kehilangan bahawa berikutan atau dipercayai sebagai kerana dia atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan kepada kandungan, produk atau perkhidmatan disediakan di atau melalui tapak atau sumber.

Terma & Menentukan

Penamatan

Kami boleh menamatkan akses anda di mana saja bahagian perkhidmatan atau perkhidmatan keseluruhan dan apa-apa perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan kerana atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis , dan berkuatkuasa serta merta. Kami boleh juga ditamatkan atau menggantung akaun anda bahawa tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web melalui akaun kepada satu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab bagi anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses untuk memberi khidmat.

Bertukar menjadi terma dan syarat Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk membuat mengubah, pengubahsuaian, pembatalan atau tambahan kepada syarat-syarat ini di bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun , di keadaan kecemasan atau untuk menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan tidak dapat dikawal , di mana kami mengetahui perlu mengubah, mengubah suai, membatalkan atau meningkatkan syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terlebih dahulu bagi anda. Bersetuju bahawa anda akan mengakses dan memeriksa syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk tahu sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau tambahan yang terbaru. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima akses itu secara berterusan dan penggunaan keperluan (mutan atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dipertimbangkan sebagai penerimaan anda di sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau tambahan kepada syarat-syarat ini.

Pengubahsuaian kepada perkhidmatan

Kami mempunyai hak mengubah suai atau menamatkan perkhidmatan (atau bahagian perkhidmatan) sama ada buat sementara waktu atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab bagi anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan servis.