MENU

PELAN STRATEGIK MENCAPAI OBJEKTIF KUALITI MAJLIS DAERAH PONTIAN

MS ISO 9001:2015

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan Pemprosesan Dan Pemantauan Pelan Cadangan Pemajuan

(Unit Pusat Setempat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Permohonan Serentak.

ii..    Permohonan Pelan Kebenaran Merancang

 1. Permohonan Pelan Kerja Tanah
 2. Permohonan Pelan Bangunan.
 3. Permohonan Pelan Landskap.
 4. Permohonan Permit Bangunan Sementara.
 5. Permohonan Nama Taman.
 6. Permohonan Permit Untuk Pembinaan Kecil Selain Rumah.
 1. Surat makluman keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) kepada pemohon/PSP dan salinan kepada jabatan teknikal berkaitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada permohonan yang lengkap diterima diproses (sehingga diangkat untuk pertimbangan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)} mengikut tempoh piagam yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan tempatan (KPKT).

 

 1. Gangguan capaian internet menggangu proses pendaftaran permohonan, pengemaskinian ulasan teknikal, keputusan mesyuarat dan tarikh kelulusan.
 2. Kesilapan semasa membuat penyelarasan dokumen sebelum edaran menyebabkan jabatan teknikal tidak dapat memproses permohonan.
 3. Dokumen yang diedarkan tidak sampai kepada penerima disebabkan

Prosedur Penerimaan Pemprosesan Dan Pemantauan Pelan Cadangan Pemajuan

 • Penyediaan rekod pendaftaran dan pengemaskinian ulasan dan keputusan mesyuarat secara manual.
 • Semakan berdasarkan senarai semak pemohon.
 • Rekod buku daftar permohonan yang telah dipos.
 • Laporan pemantuan ulasan teknikal dilaporkan 2 kali setahun.
 • Rekod pemantauan