MENU

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

 1.  

PELAN TINDAKAN

14.

Terimaan Hasil Majlis

(Jabatan Kewangan).

 1. Bil Cukai Harta.
 2. Bil Lesen.
 3. Bil Sewa.
 4. Bil Pelbagai.
 5. Kompaun.
 6. Permit.
 7. Wang Amanah.

Resit Bayaran.

Kutipan hasil harian dibankkan mestilah sama dengan laporan kutipan harian.

 1. Pengeluaran Laporan kutipan harian tidak dapat dicetak.
 2. Data tidak dapat dikemaskini.
 3. Terdapat perbezaan antara kutipan dengan laporan bulanan.
 4. Isu integriti dalam penerimaan dan penyimpanan hasil.

 

Prosedur Teriman Hasil Majlis

 • Laporan kutipan dan pengemaskinian data dibuat secara manual.

 

 

15.

Bayaran

(Jabatan Kewangan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Inbois.
 2. Surat tuntutan.
 3. Dokumen sokongan.

 

 1. Baucer.
 2. Cek bayaran.

Bayaran di buat dalam tempoh 14 hari.

 

 1. Kelewatan daripada jabatan.
 2. Dokumen yang diterima daripada jabatan/bahagian/unit tidak lengkap.

 

Prosedur bayaran

 • Senarai semak keperluan bayaran.