MENU

FUNGSI JABATAN KEWANGAN

BAHAGIAN AKAUN:

Akaun

 • Urusan penyediaan penyata kewangan tahunan
 • Urusan penyediaan laporan kewangan bulanan
 • Urusan berkaitan Audit
 • Urusan menyelenggara dan mengemaskini rekod perakaunan
 • Urusan menyelenggara kumpulan wang
 • Urusan menyediakan laporan Mesyuarat JPKA
 • Urusan menyelenggara daftar simpanan tetap dan pelaburan
 • Urusan menyelenggara dokumen pembelian dan susutnilai aset
 • Urusan membuat penyemakan buku vote berkomputer
 • Urusan menyelenggara lejer akaun amanah
 • Urusan berkaitan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) – Input Tax

 

Kawalan Peruntukan

 • Urusan Bajet tahunan
 • Urusan permohonan belanja
 • Urusan tambahan peruntukan
 • Urusan penyediaan Pesanan Kerajaan dan Inden Kerja
 • Urusan penghantaran laporan JPKA ke Pejabat Pegawai Kewangan Negeri
 • Urusan bayaran utiliti
 • Urusan Panjar Wang Runcit
 • Urusan penyata penyesuaian wang amanah bulanan & tahunan
 • Urusan proses tuntutan bayaran balik wang amanah
 • Urusan semakan dokumen sokongan tuntutan bayaran
 • Urusan penyemakan tuntutan bayaran
 • Urusan penyelenggaraan rekod-rekod pinjaman

 

Emolumen dan Bayaran

 • Urusan penyediaan baucer dan cek bayaran
 • Urusan penyediaan baucer dan cek bayaran balik amanah
 • Urusan membuat serahan cek bayaran
 • Urusan bayaran emolumen
 • Urusan bayaran Elaun Ahli Majlis
 • Urusan penyemakan tuntutan Elaun Perjalanan
 • Urusan penyemakan tuntutan Elaun Lebih Masa
 • Urusan penyediaan penyata gaji
 • Urusan Wang Pendahuluan Diri
 • Urusan penyediaan Borang EC
 • Urusan berkaitan dengan KWSP
 • Urusan berkaitan dengan caruman PERKESO

 

Am

 • Urusan penyelenggaraan stok alat tulis
 • Urusan Daftar Bil
 • Urusan penyelenggaraan fail-fail Jabatan Kewangan
 • Urusan pendaftaran pembekal
 • Urusan Sistem Smart SMS
 • Urusan pelaporan prestasi bayaran 14 hari
 • Urusan sebagai urusetia JPKA
 • Urusan penyelenggaraan baucer bayaran
 • Urusan sebagai urusetia JKKPA
 • Urusan penyelenggaran memfailkan Pekeliling & Surat Pekeliling
 • Urusan penyelenggaraan surat menyurat Jabatan Kewangan Urusan Daftar Cek/Wang Pos yang diterima melalui Pos