MENU

Majlis Pebandaran  Pontian telah ditubuhkan pada 01hb November, 1976 di bawah Akta 124 (Akta Sementara) yang kemudiannya diistiharkan sebagai Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pentadbiran Majlis ini merangkumi kawasan seluas 1080 hektar meliputi Bandar Pontian, Pekan Nanas, Benut, Permas dan Ayer Baloi. Sebelum tertubuhnya Majlis Perbandaran Pontian, Bandar Pontian ditadbirkan oleh Majlis Bandaran Pontian, sementara Cawangan Pekan Nanas, Benut, Ayer Baloi dan Permas ditadbirkan oleh Majlis Tempatan masing-masing. Sejak penubuhan Majlis Perbandaran Pontian ini, tiga buah Majlis Tempatan iaitu Majlis Tempatan Pekan Nanas, Majlis Tempatan Benut dan Majlis Tempatan Ayer Baloi dan Majlis Bandaran Pontian telah dimansuhkan dan pentadbirannya diambilalih oleh Majlis Perbandaran Pontian.

Pentadbiran Majlis Perbandaran Pontian secara keseluruhannya merangkumi kawasan seluas 19,701 hektar dan kawasan-kawasan 40 rantai kiri/kanan jalanraya utama di daerah Pontian. Walaubagaimanapun pemberian perkhidmatan kebersihan dan lain-lain kemudahan asas adalah seluas lebih kurang 1,280 hektar sahaja. Kawasan-kawasan lain adalah merupakan kawasan yang tertakluk di bawah kawalan majlis dari segi kawasan pembangunan dan pengeluaran lesen perniagaan sahaja.

Semua pegangan-pegangan yang tertakluk di dalam kawasan bercukai adalah dikenakan kadar Cukai Harta yang berbeza mengikuti Syarat-syarat pegangan. Di kawasan ini juga Majlis memberikan perkhidmatan kebersihan dan lain-lain kemudahan asas sebagaimana keperluan penduduk kawasannya berdasarkan peruntukan-peruntukan yang diberi oleh Akta Kerajaan Tempatan.

Dengan ini juga mana-mana bangunan yang didirikan di atas tanah-tanah yang tertakluk di dalam kawasan 40 rantai kiri kanan jalan bertar yang di gazetkan dikuatkuasakan pelan bangunan bagi membina sesebuah bangunan.

Majlis Perbandaran Pontian

Berkuatkuasa mulai 1hb Februari 1979, Majlis Bandaran dan Majlis-majlis Tempatan telah dirangkumkan di bawah satu pentadbiran iaitu Majlis Derah Pontian melalui Warta Kerajaan J.P.U 1261 di dalam warta yang sama pula menjelaskan sempadan kawasan Majlis Perbandaran dengan luas keseluruhannya 2687 ekar termasuk cawangan-cawangannya. Keseluruhan kawasan Majlis Perbandaran Pontian ditadbir di bawah kuasa yang diberikan di dalam Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976) dengan tidak mengubah sempadan asal Majlis Bandaran dan Majlis Tempatan.

Pengluasan Kawasan Bercukai Bagi Bandar Pontian

Berkuatkusa mulai 14hb Mac 1990, melalui Warta Kerajaan No. 1387, Jilid 34, Bilangan 24 bertarikh 22hb November 1990, kawasan bercukai Majlis Perbandaran Pontian (bagi Bandar Pontian sahaja) telah diperluaskan sebagaimana Pelan Warta PW 1921 dengan pertambahan seluas 590 ekar.

Kawasan-kawasan yang terlibat adalah sebahagian Jalan Parit Masjid, Jalan Parit Semerah dan Jalan Parit Ibrahim. Perluasan ini tidak melibatkan kawasan Majlis Perbandaran Pontian bagi cawangan-cawangannya.

Pengeluasan Kawasan Majlis Bandaran Pontian

Melalui Warta Kerajaan J.P.U 1 Jilid 20, Bilangan 3, bertarikh 29hb Januari 1976 serta Pelan Warta G. 1073. sempadan kawasan Majlis Bandaran Pontian telah diperluaskan dan menjadikan luas keseluruhan adalah 1202 ekar.