MENU

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum w.b.t, Salam Sejahtera dan Salam Maju Johor Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana atas limpah kurnia dan izinNya, tahun 2023 telah berjaya diharungi dengan penuh dedikasi dan jayanya. Pada kesempatan ini, saya mengambil ruang dan peluang untuk mengucapkan setinggi- tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Pontian atas komitmen, keazaman dan kerja keras berpasukan yang ditunjukkan dalam melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan sepanjang tahun 2023.

Tahun 2023 telah melabuhkan tirainya dan sempena tahun baru ini saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada semua warga daerah Pontian. Sesungguhnya waktu dan masa berpacu dengan amat pantas, hari ini menjadi tanda pembuka lembaran yang penuh dengan cabaran. Kedatangan tahun 2024 sudah tentunya akan memberikan cabaran baharu kepada seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Pontian. Saya menyeru kepada seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Pontian untuk terus mengamalkan budaya kerja yang berprestasi tinggi dan cemerlang dalam melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga penduduk daerah Pontian. Perkhidmatan yang diberikan harus dipertingkatkan kerana peranan Pihak Berkuasa Tempatan adalah sangat penting dan mempunyai impak yang sangat besar kepada kualiti hidup masyarakat dalam kawasan pentadbiran.

Pada kesempatan ini, saya menyeru agar semua warga Majlis Perbandaran Pontian dapat menggalas tanggungjawab dan menitikberatkan aspek tadbir urus  yang berintegriti dalam penyampaian perkhidmatan kepada orang awam terutama warga daerah Pontian. Pengukuhan tadbir urus melalui ketelusan dan akauntabiliti merupakan teras kecemerlangan MPPn. Saya doakan agar tahun 2024 menjanjikan kerahmatan kepada semua warga kerja dan warga daerah Pontian. Sematkanlah azam tahun baharu agar kita semua dapat menggapai kejayaan yang lebih cemerlang. Terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberi sokongan bagi merealisasikan

Visi dan Misi Majlis Perbandaran Pontian.

Sekian, Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum w.b.t

Tuan Haji Ab Razak bin Khalid

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Pontian