MENU

Permohonan Pindah Milik Harta

Adakah tugas penjual atau pengasingan dan pembeli atau memindahkan penerima di tiga bulan notis masa memberi di pengasingan kepada Pihak Berkuasa Tempatan melalui Borang I. Kegagalan berbuat begitu apabila terbabit boleh didenda tidak lebih daripada RM 2,000.00 atau penjara bagi tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-dua. Dokumen memerlukan semasa permintaan adakah seperti berikut:

· 1 salinan resit cukai harta yang terbaru yang menggambarkan

· 1 salinan hak milik tanah atau salinan Sale and Purchase Agreement

· 1 salinan kad pengenalan

· Satu yuran pemprosesan RM 50.00 untuk bangunan dan tanah, RM 30.00 untuk bangunan sementara dan RM 10.00 untuk tanah pertanian