MENU

Permit Sementara Jualan Buah-Buahan Bermusim

SYARAT-SYARAT PERMIT JUALAN SEMENTARA BUAH-BUAH BERMUSIM

 

 1. Tuan hanya dibenarkan berniaga di kawasan / lokasi sebagaimana yang dicatat pada lesen yang dipersetujui sahaja.

 2. Dilarang sama sekali menjalankan perniagaan di kawasan / lokasi sebagaimana berikut:-

  • Jalan Ismail, Benut

  • Hadapan Sekolah, Hospital, Pejabat Kesihatan, Jabatan-Jabatan Kerajaan

  • Jalan Bakek

  • Semua Jalan Besar Pekan Nanas

  • Di atas longkang, kakilima, tempat letak kereta, lorong, bahu jalan Jabatan Kerja Raya.

  • Kawasan taman permainan kanak-kanak, kawasan lapang taman-taman perumahan, tanah lapang awam.

  • Semua perhentian bas, teksi dan tempat  menunggu bas,

  • Semua jalan / lorong / lorong belakang dalam kawasan bandar.

  • Kawasan lingkungan 30 meter daripada sekolah dan kilang, 9 meter daripada simpang jalan dan 3  meter dari pili bomba.

  • Berhampiran dengan lampu isyarat.

 3. Semua peralatan hendaklah berada dalam keadaan baik, bersih dan kemas.

 4. Semua peralatan hendaklah dibawa pulang selepas selesai menjalankan perniagaan setiap hari.

 5. Hendaklah menjaga kebersihan kawasan berniaga dan tidak menimbulkan kacauganggu.

 6. Hendaklah tidak mengganggu lalulintas.

 7. Mamastikan supaya semua sampah atau cecair tidak dibuang atau mengalir ke dalam longkang awam, saluran air sungai atau lain-lain arus air agar tidak berlaku pencemaran atau sekatan pada kelancaran pengaliran air.

 8. Tidak dibenarkan meninggalkan sampah ditapak perniagaan. Semua sampah hendaklah dilupus dengan sempurna.

 9. Permit yang telah dikeluarkan boleh dibatalkan pada bila-bila masa, sekiranya Majlis Daerah Pontian mendapati pihak tuan melanggar syarat-syarat di atas.

 10. Sentiasa mematuhi arahan Majlis Daerah Pontian dari semasa ke semasa.

Sila klik Borang Permit Sementara Jualan Buah di bawah ini:-

Permit Sementara Jualan Buah-Buahan Bermusim