MENU

Permit Khemah Sementara

SYARAT-SYARAT PERMIT KHEMAH SEMENTARA(PERKAHWINAN/JAMUAN/JUALAN/KEMATIAN)

 1. Dibenarkan mendirikan khemah di kawasan/lokasi sebagaimana yang dibenarkan oleh Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan Majlis Daerah Pontian sahaja.

 2. DILARANG sama sekali mendirikan khemah di kawasan/lokasi berikut:

  1. Persekitaran kawasan sekolah

  2. Persekitaran kawasan hospital

  3. Persekitaran Pejabat Kesihatan

  4. Persekitaran bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan

  5. Jalan utama dalam sesebuah taman perumahan atau perkampungan

 3. DIWAJIBKANmenjaga kebersihan kawasan dan tidak menimbulkan kacau ganggu.

 4. Bagi permohonan khemah untuk hiburan,pemohon perlu mendapatkan kelulusan PERMIT HIBURAN daripada Pejabat Daerah Pontian terlebih dahulu.

 5. Tidak mendirikan khemah dengan struktur kekal.

 6. Tidak menggangu lalulintas

 7.  Memastikan supaya semua sampah sarap atau cecair buangan tidak dibuang,dibiarkan mengalir ke dalam longkat awam, saluran air sungai atau lain-lain arus air agar tidak berlaku pencemaran atau sekatan pada kelancaran air.

 8. Permit yang telah dikeluarkan boleh dibatalkan pada bila-bila masa dan tanpa apa-apa sebab oleh Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Pontian tanpa diberi sebarang ganti rugi.

 9. Pemantauan dilakukan setiap masa oleh Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasa dan kompaun akan dikenakan juka melanggar syarat-syarat yang diberitahu.

 10. PERINGATAN  :  Pihak Majlis Daerah Pontian tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa jua bentuk kemalangan yang berlaku.

 

# Untuk muat turun Borang Permit Khemah Sementara, Sila klik --->>  Permit Khemah Sementara

# Untuk muat turun Syarat Permit Khemah Sementara , Sila klik --->> Syarat Permit Khemah Sementara